MTÜ PSIHEJA

Mittetulundusühing Psiheja on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn, Jõe 5 — 13.

Mittetulundusühing Psiheja on organisatsioon, mis on asutatud eesmärgiga pakkuda mitmekülgseid vaimse tervise ja hariduslikke tugiteenuseid. Ühingu eesmärgiks on psühholoogilise abi osutamine Eesti elanikele, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1. professionaalse psühholoogilise abi osutamine;

2. psühholoogilise toetuse osamine keerulistes elu situatsioonides;

3. psühholoogiline nõustamine täiskasvanutele ja lastele;

4. individuaalne ja rühmatöö inimestega;

5. perede aitamistöö;

6. koostööd linnaosade koolidega, politseiga ja teiste sotsiaalteenuste osutajatega;

7. kirjastame ja levitame asutuse tegevusega seotud trükiseid;

8. seminaaride ja õppeprogrammi korraldamine sotsiaalsfääri töötajatele ja teistele inimestele;

9. abi osutamine sotsiaalses adaptatsioonis ja eneserehabiliteerimises;

10. töö sotsiaal-psühholoogiliste probleemidega

Kinnitatud 30.12.2016 üldkoosoleku otsusega.

Поделиться публикацией